Drive Systems
NL  |   FR
green techno
Expert aan de lijn?
Bel 0800 999 03

CNG in europa

Er rijden reeds aardgaswagens in Europa sedert de jaren 1930. Toch is er recent opnieuw meer aandacht voor CNG-techniek omwille van het milieu-vriendelijke karakter van deze brandstof en omwille van zijn onafhankelijkheid van de petroleumproduktie. Bovendien zijn de aardgasvoorraden wereldwijd zo massaal dat beschikbaarheid ervan nog vele decennia lang gegarandeerd is.

Het aantal voertuigen op CNG (ook wel NGV's genoemd - Natural Gas Vehicle) in Europa wordt momenteel op 580.000 geschat, waarvan ong. 400.000 wagens in Italië. Wereldwijd zijn er ongeveer 4.700.000 NGV's in gebruik. Het betreft personenwagens, bestelwagens, bussen en huisvuilwagens.

De prijzen van aardgas zijn zodanig dat de kostprijs per kilometer uitermate laag is (zelf lager dan die van LPG).


  • Voornaamste obstakel in de doorbraak van CNG als brandstof in Europa is het ontbreken van een uitgebreid netwerk van tankstations. Toch komt ook hierin stilaan verandering. In landen als Duitsland, Italië en Nederland wordt al volop geïnvesteerd in infrastructuur.
  • Bovendien bestaan er mogelijkheden om via de huishoudelijke infrastructuur (de gasleiding bij u en mij thuis) ook te tanken. Hiervoor is er een compressor nodig die de aardgas tot op 200 bar kan brengen. Deze compressoren zijn momenteel nog wel vrij duur en deze methode neemt - in tegenstelling tot het tanken aan aardgastankstations - ook veel tijd in beslag (tot 8 uur).
  • De europese richtlijnen stellen bovendien als doel dat in 2020, 20% van alle brandstoffen van natuurlijke bronnen dienen te zijn, uitgesplitst in 5% voor bio-brandstof, 5% voor waterstof en 10% voor aardgas.

 Weetjes

Aanpassing service n.a.v. Covid 19 Beste klant, De recente ontwikkelingen betreffende het corona virus gaan niet aan ons voorbij. lees meer
Opgelet: Drive Systems is verhuisd Beste klant, wij zijn sedert 1/09 verhuisd naar onze nieuwe locatie te Halen, Stadsbeemd 1420C lees meer
Vergroening van de verkeersbelasting: goed nieuws voor CNG èn LPG rijders

De Vlaamse regering heeft in de vergroening van de autofiscaliteit een belangrijk positief signaal gegeven voor de CNG en LPG rijders lees meer

Contacteer ons!